Foreningen Bona Gratia

Generalforsamling


Dato og tid

Lørdag d. 3. november 2018 kl. 12:00 til 17:00

Tilmeldingsfrist

Lørdag d. 3. november 2018 kl. 12:00

Sted

TSA's klublokaler i skudehavnen
Fiskerivej 32
8000 Århus
Denmark

Arrangør

Foreningen Bona Gratia
+45 2032 6354
jesper@boesen.org

Hermed indkaldes foreningens medlemmer og støttemedlemmer til generalforsamling:

Dagsorden:...
- Valg af dirigent og referent.
- Godkendelse af dagsorden.
- Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer.
- Formandens beretning.
- Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget.
- Forslag til vedligeholdelsesprogram og sejlplan for 2018.
- Øvrige forslag fra bestyrelsen og medlemmer.
- Valg af bestyrelse og revision.
- Eventuelt.

Der serveres frokost under mødet. Vi glæder os til at mødes med alle medlemmerne til en snak om det forløbne år og om fremtiden.

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger førgeneralforsamlingen.

Tilmelding ikke nødvendig.

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Foreningen Bona Gratia
+45 2032 6354
jesper@boesen.org